Gratuit avec l’offre d'essai

Écoutez en illimité un large choix de livres audio, créations & podcasts Audible Original et histoires pour enfants.
Recevez 1 crédit audio par mois à échanger contre le titre de votre choix - ce titre vous appartient.
Gratuit avec l'offre d'essai, ensuite 9,95 €/mois. Résiliez à tout moment.
Couverture de Sammenbruddet

Sammenbruddet

De : B.A. Paris
Lu par : Bolette Schrøder
Essayer pour 0,00 €

9,95 € par mois après 30 jours. Résiliez à tout moment.

Acheter pour 13,25 €

Acheter pour 13,25 €

Utiliser la carte qui se termine par
En finalisant votre achat, vous acceptez les Conditions d'Utilisation. Veuillez prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité et de notre Politique sur la Publicité et les Cookies.
Les membres Amazon Prime bénéficient automatiquement de 2 livres audio offerts chez Audible.

Vous êtes membre Amazon Prime ?

Bénéficiez automatiquement de 2 livres audio offerts.
Bonne écoute !

  Description

  Cass har haft det svært siden den aften, hun så bilen i skoven. Den stod ved den bugtede vej ude i skoven, mens regnen silede ned, og der sad en kvinde i bilen – den kvinde, der blev dræbt. Cass har forsøgt at skubbe forbrydelsen ud af sine tanker, for hvad kunne hun i grunden have gjort? Det er en farlig vej at befinde sig på under et uvejr, og hun ville sandsynligvis selv være kommet til skade, hvis hun var standset. Og ikke bare det, hendes mand ville også være blevet rasende, hvis han havde fået at vide, at hun havde brudt sit løfte til ham om ikke at skyde genvej gennem skoven.

  Men lige siden den aften er hun begyndt at glemme alle mulige småting. Hvor hun stillede bilen, om hun har taget sine piller eller ej, ja, selv koden til alarmen.

  Det eneste, hun ikke kan glemme, er kvinden, den kvinde, hun måske kunne have reddet, og den forfærdelige skyldfølelse, der bliver ved med at nage hende.

  Og de tavse opkald, hun hele tiden får, og følelsen af, at der er nogen, der holder øje med hende...

  ©2018 Jentas (P)2018 Jentas

  Commentaires

  Et fængslende ægteskabsdrama.
  --The Washington Post

  Denne psykologiske thriller er endnu sværere at lægge fra sig end B.A. Paris’ bestsellerdebut fra 2016, Bag lukkede døre. Tilrettelæg din læsetid derefter... med to bøger i rap bevæger Paris sig direkte mod bestsellerlisten.
  -- Booklist

  Den britiske forfatter følger op på sin bestsellerdebut fra 2016, Bag lukkede døre med endnu en førsteklasses psykologisk thriller … Spændingen opbygges lige fra start, til den når sit højdepunkt, efterhånden som Cass’ frygt bliver håndgribelig.
  -- Publishers Weekly

  Du vil ikke kunne lægge bogen fra dig, før du har været med ude i alle dens krinkelkroge og er nået til en afslutning, du ikke havde forudset.
  -- Daily Express

  En fortælling, der bliver mere og mere uhyggelig – en fortælling om venskab, kærlighed, tilregnelighed og den forfærdelige nedbrydning af forstanden.
  -- USA Today

  Ce que les auditeurs disent de Sammenbruddet

  Moyenne des évaluations utilisateurs. Seuls les utilisateurs ayant écouté le titre peuvent laisser une évaluation.

  Commentaires - Veuillez sélectionner les onglets ci-dessous pour changer la provenance des commentaires.

  Il n'y a pas encore de critique disponible pour ce titre.