Gratuit avec l’offre d'essai

Écoutez en illimité un large choix de livres audio, créations & podcasts Audible Original et histoires pour enfants.
Recevez 1 crédit audio par mois à échanger contre le titre de votre choix - ce titre vous appartient.
Gratuit avec l'offre d'essai, ensuite 9,95 €/mois. Résiliez à tout moment.
Couverture de Naar De Overkant

Naar De Overkant

De : Santa Montefiore
Lu par : Hymke de Vries
Essayer pour 0,00 €

9,95 € par mois après 30 jours. Résiliez à tout moment.

Acheter pour 13,25 €

Acheter pour 13,25 €

Utiliser la carte qui se termine par
En finalisant votre achat, vous acceptez les Conditions d'Utilisation. Veuillez prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité et de notre Politique sur la Publicité et les Cookies.
Les membres Amazon Prime bénéficient automatiquement de 2 livres audio offerts chez Audible.

Vous êtes membre Amazon Prime ?

Bénéficiez automatiquement de 2 livres audio offerts.
Bonne écoute !

  Description

  Een echte Montefiore: een meeslepend verhaal over familie, liefde en levensbepalende keuzes.

  Marigold woont met haar man Dennis en hun jongvolwassen dochter Suze in een klein dorpje op het Engelse platteland, waar iedereen elkaar kent. Wanneer ook haar negentigjarige moeder bij hen intrekt, omdat ze te oud wordt om alleen te wonen, en hun andere dochter Daisy met een gebroken hart terugkeert uit Milaan, waar ze zes jaar heeft gewoond, lijkt de drukte Marigold een beetje boven het hoofd te groeien. Of is haar toenemende verstrooidheid aan iets anders te wijten?

  Terwijl haar dochters met moeite hun leven op de rails krijgen, ontspoort dat van Marigold steeds verder. Het lukt haar niet echt meer om haar winkel te runnen, het huishouden draaiende te houden en de aangekondigde bruiloft van Suze voor te bereiden - zaken waar ze normaal gesproken juist talent voor had. Juist op het moment dat ook Daisy de liefde opnieuw vindt, wordt de diagnose duidelijk. Meer dan ooit heeft Marigold de steun en liefde van haar familie nodig, maar zijn die wel in staat om de offers te brengen die dat van hen vraagt?

  ©2020 Meulenhoff Boekerij B.V. Translated by Erica Feberwee (P)2020 Meulenhoff Boekerij B.V.

  Commentaires

  Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.
  -- Libelle

  Romantisch leesvoer voor in de vakantiekoffer.
  -- Nederlands Dagblad

  Downton Abbey in boekvorm. Goed voor uren leesplezier.
  -- Vrouwen van nu

  Meeslepend, ontroerend en beeldrijk.
  -- NBD Biblion

  Ce que les auditeurs disent de Naar De Overkant

  Moyenne des évaluations utilisateurs. Seuls les utilisateurs ayant écouté le titre peuvent laisser une évaluation.

  Commentaires - Veuillez sélectionner les onglets ci-dessous pour changer la provenance des commentaires.

  Il n'y a pas encore de critique disponible pour ce titre.