Gratuit avec l’offre d'essai

Écoutez en illimité un large choix de livres audio, créations & podcasts Audible Original et histoires pour enfants.
Recevez 1 crédit audio par mois à échanger contre le titre de votre choix - ce titre vous appartient.
Gratuit avec l'offre d'essai, ensuite 9,95 €/mois. Résiliez à tout moment.
Couverture de Tots els meus secrets, o gairebé

Tots els meus secrets, o gairebé

De : Víctor Amela
Lu par : Manu Fullola
Essayer pour 0,00 €

9,95 € par mois après 30 jours. Résiliez à tout moment.

Acheter pour 10,14 €

Acheter pour 10,14 €

Utiliser la carte qui se termine par
En finalisant votre achat, vous acceptez les Conditions d'Utilisation. Veuillez prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité et de notre Politique sur la Publicité et les Cookies.
Les membres Amazon Prime bénéficient automatiquement de 2 livres audio offerts chez Audible.

Vous êtes membre Amazon Prime ?

Bénéficiez automatiquement de 2 livres audio offerts.
Bonne écoute !

  Description

  No és fàcil parlar d'un mateix, però no és realment l'única cosa de la qual podem parlar amb autoritat? En Víctor Amela ens transporta per un particular zàping de 99 canals sobre ell mateix on comparteix secrets que van des de la seva intimitat fins a persones, viatges, llibres i vivències extraordinàries que han fet d'ell la persona que és. Amela s'obre a nosaltres amb un estil divertit i desimbolt on no hi ha espai per a l'avorriment.

  Víctor Amela és periodista i escriptor. Va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i també va cursar la carrera de dret, però va abandonar els estudis en quart curs. Amb vint-i-tres anys va entrar al diari La Vanguardia com a becari, on ha desenvolupat gran parte de la seva carrera. És en aquest mateix diari on va crear el reconegut espai d'entrevistes La Contra, per on han passat més de mil vuit-centes personalitats. També ha exercit com a docent a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Oberta de Catalunya. Ha rebut diversos premis pel seu treball com a periodista i com a escriptor, d'entre els quals destaquen el Premi Ondas i el Premi Ramon Llull.

  ©2022 SAGA Egmont (P)2022 SAGA Egmont

  Ce que les auditeurs disent de Tots els meus secrets, o gairebé

  Moyenne des évaluations utilisateurs. Seuls les utilisateurs ayant écouté le titre peuvent laisser une évaluation.

  Commentaires - Veuillez sélectionner les onglets ci-dessous pour changer la provenance des commentaires.

  Il n'y a pas encore de critique disponible pour ce titre.