Gratuit avec l’offre d'essai

 • Palabras Envelenadas (Narración en Gallego) [Poisoned Words]

 • Premio Edebé de literatura Juvenil 2011 (Premio Edebé) [Edebé Prize for Juvenile Literature 2011 (Edebé Prize)]
 • De : Maite Carranza
 • Lu par : Clara Presedo Sanchez
 • Durée : 7 h et 32 min

Écoutez en illimité un large choix de livres audio, créations & podcasts Audible Original et histoires pour enfants.
Recevez 1 crédit audio par mois à échanger contre le titre de votre choix - ce titre vous appartient.
Gratuit avec l'offre d'essai, ensuite 9,95 €/mois. Résiliez à tout moment.
Couverture de Palabras Envelenadas (Narración en Gallego) [Poisoned Words]

Palabras Envelenadas (Narración en Gallego) [Poisoned Words]

De : Maite Carranza
Lu par : Clara Presedo Sanchez
Essayer pour 0,00 €

9,95 € par mois après 30 jours. Résiliez à tout moment.

Acheter pour 18,25 €

Acheter pour 18,25 €

Utiliser la carte qui se termine par
En finalisant votre achat, vous acceptez les Conditions d'Utilisation. Veuillez prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité et de notre Politique sur la Publicité et les Cookies.
Les membres Amazon Prime bénéficient automatiquement de 2 livres audio offerts chez Audible.

Vous êtes membre Amazon Prime ?

Bénéficiez automatiquement de 2 livres audio offerts.
Bonne écoute !

  Description

  ¿Que pasou con Bárbara Molina? Nunca se encontrou o seu corpo nin se conseguiron probas para deter ningún culpable. Unha chamada a un móbil pon patas arriba o destino de moitas persoas: o dun policía a piques de se xubilar, o dunha nai que perdeu a esperanza de atopar a súa filla desaparecida, o dunha rapaza que traizoou a súa mellor amiga.

  Palabras envelenadas é unha crónica dun día trepidante, vivido contra o reloxo e protagonizado por tres persoas próximas a Bárbara Molina, desaparecida misteriosa e violentamente cando tiña 15 anos. Un enigma que, despois de catro anos sen se resolver, vaise ver sacudido por novas claves. Ás veces, a verdade permanece oculta na escuridade e só se ilumina ao abrir unha xanela. Unha historia de mentiras, segredos, enganos e falsas aparencias que pon o dedo na chaga sobre mitos incuestionables.

  Un relato arrepiante que disecciona a hipocrisía da sociedade española moderna. Unha denuncia valente dos abusos sexuais infantís, as súas devastadoras consecuencias e a súa invisibilidade neste mundo benpensante noso.

  Please note: This audiobook is in Galician.

  ©2010 Maite Carranza; 2010 Ed. gal.: rodeira: Edebé 2010 Tradución: Ricardo Fernández Sabín (P)2020 Audible, Inc.

  Ce que les auditeurs disent de Palabras Envelenadas (Narración en Gallego) [Poisoned Words]

  Moyenne des évaluations utilisateurs. Seuls les utilisateurs ayant écouté le titre peuvent laisser une évaluation.

  Commentaires - Veuillez sélectionner les onglets ci-dessous pour changer la provenance des commentaires.

  Il n'y a pas encore de critique disponible pour ce titre.